Mag ik jou adviseren?

Heb je als medewerker of ouder een (voldoende) beeld van de invloed die kunt uitoefenen op het beleid van school of opvang? Zie je als bestuurder in het overleg met de medezeggenschap (geen) toegevoegde waarde? Weet je als directeur gebruik te maken van de input vanuit de oudercommissie en/of medezeggenschapsraad? Is je als lid van een integrale raad van een kindcentrum duidelijk over welke onderwerpen je iets te zeggen hebt?

Ik kan je helpen het scherp te krijgen! Wat zijn je rechten? Je plichten? En nog belangrijker, wat kun je als betrokkene in de medezeggenschap voor elkaar betekenen? Je zult verbaasd zijn over de (wettelijke) mogelijkheden. Samen maken we het inzichtelijk en concreet!

Cynthia Roos-Kempers

Missie

Ik wil in Nederland (meer) bewustzijn creëren & inzichtelijk maken wat de (wettelijke) mogelijkheden van integrale medezeggenschap zijn door te inspireren, te adviseren en op enthousiaste wijze training te geven aan bestuurders, ouders & medewerkers in kinderopvang & onderwijs. Gericht op een fijne en constructieve samenwerking voor de verbetering van de kwaliteit van opvang en onderwijs met als doel: de glimlach van een kind!

Visie

Mijn visie is dat opvang- en onderwijsorganisaties gebaat zijn bij praktijkgericht advies op het gebied van (de implementatie van) integrale medezeggenschap. Dit voorafgaand aan of naast nader juridisch advies. Zo wordt begeleiding laagdrempelig en toegankelijk. Hiermee brengen we verbinding tot stand tussen opvang & onderwijs!

Strategie

Door het gesprek aan te gaan, verbinding te maken, bewustzijn te creëren en inzicht te geven. Aandacht voor het (laten) horen van ieders stem: medewerkers, ouders & bestuurders! Met een stappenplan wordt het einddoel bereikt. Altijd blijft scherp waar het om gaat: de kwaliteit van kinderopvang & onderwijs!

CONTACT
Neem contact met mij op om de mogelijkheden te bespreken!

Advies, training & begeleiding integrale medezeggenschap

  • Maasstraat 29
  • 3134 EM Vlaardingen

www.focuzright.nl

  • KvK: 76393356
  • BTW: NL003080152B44
  • IBAN: NL12INGB0009591067