Ervaring

Na jarenlange ervaring in de medezeggenschap in zowel de profit- als de non-profitsector, heb ik nu de focus op integrale medezeggenschap in opvang & onderwijs!

Graag neem ik je mee in wat ik zoal heb gedaan en doe:

 • Juridische integratie en implementatie van de integrale medezeggenschap van opvang en onderwijs bij opvang- en onderwijsorganisatie UN1EK. De eerste organisatie in Nederland waarbij opvang en onderwijs gefuseerd is. 

 • Het tot stand (laten) brengen van het statuut en de reglementen binnen UN1EK Onderwijs & Opvang.

 • Opzetten en vormgeven communicatie rondom de feitelijke implementatie van de nieuwe gekozen medezeggenschapsstructuur.

 • Het geven van trainingen & workshops integrale medezeggenschap voor startende IKC-raden.  Ook verzorg ik ook (opfris-)workshops & trainingen voor raden die al even met elkaar op weg zijn.

 • Het fungeren als aanspreekpunt en adviseur vanuit de organisatie om opvang- en onderwijsorganisaties te informeren en te begeleiden over het proces van fusie en integratie van de medezeggenschap.

 • Ontwikkeling startmap medezeggenschap. 

 • Opstarten, uitrollen en doorontwikkelen van een Adviesraad. 

 • Ontwikkelen van een online communicatieformat voor informatie uitwisseling.

 • Organisator en presentator/dagvoorzitter van de medezeggenschapsbijeenkomst om na 5 jaar integrale medezeggenschap opnieuw bewustzijn te creëren en met elkaar een doorstart te kunnen maken in de nieuwe medezeggenschapstructuur. https://un1ek.nl/blog/un1ek-organiseert-medezeggenschapsavond/

 • Opzet, implementatie en uitvoer nieuwsbrief medezeggenschap.

 • Social media (contentplanning & plaatsing).

 • Ambtelijk secretaris Centrale UN1EK Raad, UN1EK onderwijs & opvang

 • Lid dagelijks bestuur en secretaris van de Centrale UN1EK Raad (CUR) van UN1EK onderwijs & opvang.

 • Voorzitter IKC-raad IKC Het Spectrum

 • Lid GMR, Stichting Meervoud

 • Secretaris MR CBS Het Spectrum, Stichting Meervoud

 • Verzekeringen, arbodienstverlening, projectmanagement, verandertrajecten, schadebehandeling, harmonisatie pensioenen, arbeidsvoorwaarden, arbeidsrecht, communicatie & fotografie.
 • Management.

 • Voorzitter diverse OR-commissies (pensioen, VGW, communicatie).

CONTACT
Neem contact met mij op om de mogelijkheden te bespreken!

Advies, training & begeleiding integrale medezeggenschap

 • Maasstraat 29
 • 3134 EM Vlaardingen

www.focuzright.nl

 • KvK: 76393356
 • BTW: NL003080152B44
 • IBAN: NL12INGB0009591067